Εικόνες της Καστανιάς

Εικόνες του παλιού χωριού: Από τον ρέκτη συλλέκτη φωτογραφιών της Καστανιάς Γιάννη Αρφάνη, μια μικρή συλλογή. Οι φωτογραφίες 10, 11, και 14 είναι από το καφενείο του πατέρα, Νίκου Αρφάνη.